×

درباره : خانم نیلوفر پورطلایی

سرکار خانم مهندس پورطلایی مدیر انتشارات دیجیتال هلدینگ توسعه دهندگان سیستم ابتکار ، دانش آموخته کارشناسی مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعات مدیریت MIS و دارای 12 سال سابقه تدریس دروس متنوع در رشته های IT، مدیریت، زبان انگلیسی می باشند .

آدرس پستی : اصفهان خیابان شمس آبادی آموزشگاه توسعه دهندگان
آدرس ایمیل : info@5ac.ir
وبسایت : https:/5ac.ir
موبایل: 021284284
خانم نیلوفر پورطلایی
مدیر انتشارات دیجیتال توسعه دهندگان

سرکار خانم مهندس پورطلایی مدیر انتشارات دیجیتال هلدینگ توسعه دهندگان سیستم ابتکار ، دانش آموخته کارشناسی مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد سیستم های اطلاعات مدیریت MIS و دارای 12 سال سابقه تدریس دروس متنوع در رشته های IT، مدیریت، زبان انگلیسی می باشند .

100% فناوری اطلاعات
100% مدیریت سیستم های اطلاعات
100% سیستم های مدیریت کیفیت
100% زبان انگلیسی عمومی و تخصصی
100 % ترجمه متون تخصصی