×

گواهینامه های حسن انجام کار

برخی از گواهی های حسن انجام کار فردی و سازمانی آموزشگاه

سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آموزش حضوری و مجازی + استقرار دو سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 و ISO10002

آقای مایکل لیندر ریاست آکادمی بازاریابی اتحادیه اروپا

متن نامه تشکر از بنیاد آموزش مجازی ایرانیان به مناسبت برگزاری بزرگترین سمینار شیوه های نوین بازاریابی و فروش در مرداد ماه ۱۳۹۵ – شیراز

حسن انجام کار راد سیستم

صنایع اداری راد سیستم

متن نامه گواهی حسن انجام کار دوره های درون سازمانی واستقرار سیستم های مدیریت کیفیت و آرگونومی 

حسن انجام کار

حسن انجام کار

حسن انجام کار

گواهی حسن انجام کار

حسن انجام کار

حسن انجام کار

حسن انجام کار

حسن انجام کار

حسن انجام کار