×

درباره : خانم سپیده بارانی

سرکار خانم سپیده بارانی مدرس دوره های حقوق – تجارت بین الملل و …. سوابق تحصیلی :کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه آزاد واحد اهوازکارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد میمه(اصفهان) سوابق شغلی :مدیر موسسه حقوقی عدالت آرینمدیرعامل شرکت توریست سلامت آریامشاور حقوقی خیریه مهربد فناوران پویامشاور حقوقی شرکت سپید نوآوران سپاس گستر

آدرس پستی : اصفهان خیابان شمس آبادی آموزشگاه توسعه دهندگان
آدرس ایمیل : info@5ac.ir
وبسایت : https:/5ac.ir
موبایل: 021284284
خانم سپیده بارانی
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

سرکار خانم سپیده بارانی

مدرس دوره های حقوق – تجارت بین الملل و ….

سوابق تحصیلی :
کارشناسی حقوق قضایی دانشگاه آزاد واحد اهواز
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد میمه(اصفهان)

سوابق شغلی :
مدیر موسسه حقوقی عدالت آرین
مدیرعامل شرکت توریست سلامت آریا
مشاور حقوقی خیریه مهربد فناوران پویا
مشاور حقوقی شرکت سپید نوآوران سپاس گستر

100% حقوق
100% تجارت
100% حقوق بین الملل عمومی
100% حقوق بین الملل خصوصی
100% مدیریت