×

درباره : آقای مسلم ضیایی

آقای مسلم ضیایی دانش آموخته کاردانی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاریکارشناسی ارشد MBA با گرایش بازاریابی دکتری مدیریت بازرگانی DBA با گرایش تجارت بین الملل می باشد ایشان بیش از 10 سال سابقه تدریس و کار در حوزه های مدیریتی، تبلیغات ، بازاریابی و فروش در داخل و خارج از کشور را دارند.

آقای مسلم ضیایی

آقای مسلم ضیایی دانش آموخته
کاردانی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری
کارشناسی ارشد MBA با گرایش بازاریابی
دکتری مدیریت بازرگانی DBA با گرایش تجارت بین الملل می باشد

ایشان بیش از 10 سال سابقه تدریس و کار در حوزه های مدیریتی، تبلیغات ، بازاریابی و فروش در داخل و خارج از کشور را دارند.