×

درباره : آقای مسلم ضیایی

آقای مسلم ضیایی دانش آموخته کاردانی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری مدیریت کسب و کار MBA (گرایش بازاریابی) ایشان بیش از 10 سال سابقه تدریس و کار در حوزه های مدیریتی، تبلیغات ، بازاریابی و فروش در داخل و خارج از کشور را دارند.

آدرس پستی : اصفهان خیابان شمس آبادی آموزشگاه توسعه دهندگان
آدرس ایمیل : info@5ac.ir
وبسایت : https:/5ac.ir
موبایل: 021284284
آقای مسلم ضیایی
مدرس دوره های فروش - بازاریابی و مدیریت منابع انسانی

آقای مسلم ضیایی دانش آموخته
کاردانی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری
مدیریت کسب و کار MBA (گرایش بازاریابی)


ایشان بیش از 10 سال سابقه تدریس و کار در حوزه های مدیریتی، تبلیغات ، بازاریابی و فروش در داخل و خارج از کشور را دارند.

100% تبلیغات
100% بازاریابی
100% مدیریت کسب و کار
100% مدیریت استراتژیک
100% مشاوره و بازاریابی داخلی و بین المللی