×

درباره : آقای محمودرضا غفرانی

جناب آقای غفرانی مدرس و مشاور راهبردی املاک و مستغلات و مدیریت کنترل ذهن در کسب و کارمشاور در زمینه راه اندازی کسب و کارمشاور در زمینه سرمایه گذاری املاک و مستغلاتصاحب امتیاز برند غفرانی توسط شرکت «آفتاب گستر» با هدف ارتقا دانش و ارائه اطلاعات کاربردی به صنف مشاورین املاک کشور

آدرس پستی : اصفهان خیابان شمس آبادی آموزشگاه توسعه دهندگان
آدرس ایمیل : info@5ac.ir
وبسایت : https:/5ac.ir
موبایل: 021284284
آقای محمودرضا غفرانی
مدرس و مشاور راهبردی املاک و مستغلات

جناب آقای غفرانی

مدرس و مشاور راهبردی املاک و مستغلات و مدیریت کنترل ذهن در کسب و کار
مشاور در زمینه راه اندازی کسب و کار
مشاور در زمینه سرمایه گذاری املاک و مستغلات
صاحب امتیاز برند غفرانی توسط شرکت «آفتاب گستر» با هدف ارتقا دانش و ارائه اطلاعات کاربردی به صنف مشاورین املاک کشور

100% مشاور راهبردی املاک و مستغلات
100% مدیریت کنترل ذهن
100% مشاور و مدرس سرمایه گذاری در املاک و مستغلات