×

درباره : آقای علی شمسی

جناب آقای دکتر علی شمسی سوابق تحصیلی:لیسانس رشته حقوق قضایی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهانفوق لیسانس رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهاندکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد نجف آباد سوابق آموزشی : استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد از سال 1382 تا کنون استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 1398 […]

آدرس پستی : اصفهان خیابان شمس آبادی آموزشگاه توسعه دهندگان
آدرس ایمیل : info@5ac.ir
وبسایت : https:/5ac.ir
موبایل: 021284284
آقای علی شمسی
دکتری حقوق خصوصی

جناب آقای دکتر علی شمسی

سوابق تحصیلی:
لیسانس رشته حقوق قضایی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
فوق لیسانس رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد نجف آباد

سوابق آموزشی :
استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد از سال 1382 تا کنون
استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 1398 تاکنون
استاد مدعو و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن از سال 1381 تا 1385
استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه از سال 1391 تا 1396
استاد مدعو دانشپاه شهید اشرفی اصفهانی در سال های 1386و 1387 و سال 1398
استاد مدعو دانشگاه پیام نور شاهین شهر از سال 1383 تا 1394
تدریس چندین دوره تخصصی آیین دادرسی مدنی جهت متقاضیان آزمون ورودی وکالت
برگزاری چندین دادگاه مجازی و کارگاه های تخصصی و سخنرانی مرتبط با مسایل آیین دادرسی مدنی در دانشگاه آزاد نجف آباد ،اصفهان و کانون وکلای دادگستری اصفهان

سوابق شغلی و اجرایی:
وکیل پایه یک دادگستری از سال 1382 تاکنون
عضو کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان از سال 1393 تا 1397

100% وکالت
100% حقوق
100% دادرسی
100% حقوق خصوصی
100% حقوق قضایی