×

درباره : آقای احسان اسدی

1- سوابق تحصیلی:  1-1- دیپلم ریاضی فیزیک  2-1- کارشناسی اقتصاد بازرگانی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر) 3-1- کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامهریزی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر) با معدل 18،62 (رتبه 1 بین ورودیهای 1389) موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل اثرات پویای کار مفید انرژی بر ضرایب کشش تابع تولید کشور (1389-1346) و کسب نمره 19،50 […]

آدرس پستی : اصفهان خیابان شمس آبادی آموزشگاه توسعه دهندگان
آدرس ایمیل : info@5ac.ir
وبسایت : https:/5ac.ir
موبایل: 03132242643
آقای احسان اسدی
دکترای اقتصاد

1- سوابق تحصیلی: 

1-1- دیپلم ریاضی فیزیک 

2-1- کارشناسی اقتصاد بازرگانی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر)

3-1- کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامهریزی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر) با معدل 18،62 (رتبه 1 بین ورودیهای 1389) موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل اثرات پویای کار مفید انرژی بر ضرایب کشش تابع تولید کشور (1389-1346) و کسب نمره 19،50 (درجه عالی) 

4-1- دکتری اقتصاد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز)، معدل بدون احتساب رساله دکتری (دوره آموزش طی اتمام 24 واحد ارائه شده درسی) 19،87 (رتبه 1 ورودی های 1392) و با احتساب رساله دکتری 19،93

* گرایش اصلی دوره دکتری، اقتصاد بخش عمومی

* گرایش فرعی دوره دکتری، اقتصاد بین الملل موضوع رساله دکتری: حباب قیمتی بازار سهام تهران: یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی)DSGE( و کسب نمره 20 (درجه عالی)

2-تالیف: مؤلف اول کتاب اقتصاد سنجی کاربردی، نرم افزارEVIEWS انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد. نویسنده دوم کتاب اقتصاد و مدیریت در متالورژی انتشارات عصر مدرن. 

آقای دکتر احسان اسدی

3- سوابق تدریس: 

1-3- تدریس درس اقتصاد کلان در رشته مهندسی صنایع (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز) 93-92

2-3- تدریس درس اقتصاد خرد و اقتصاد کلان در رشته حسابداری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما خوراسگان) 93-92 3-3- تدریس دروس اقتصاد مهندسی (ارزیابی طرحهای اقتصادی)، اقتصاد خرد و کلان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان) 95-94

4-3- تدریس دروس پول، ارز و بانکداری و اقتصاد خرد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد) 95-94

5-3-تدریس دروس مالیه عمومی، اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه و برنامه ریزی (دانشگاه آزاد واحد دولت آباد) 95-94

6-3-تدریس دروس تحلیل آماری و اقتصادسنجی در مقطع کارشناسی ارشد )دانشگاه آزاد واحد دولت آباد) 96-95 و 96-97

7-3-تدریس دروس مالیه عمومی و اقتصاد توسعه و برنامه ریزی )دانشگاه آزاد واحد دولت آباد) 96-95.

8-3- تدریس دروس تحلیل آماری، اقتصاد و مدیریت و اقتصادسنجی در مقطع کارشناسی ارشد )دانشگاه غیرانتفاعی فیض- الاسلام) 96-97 ، 98-97 و 99-98

9-3- تدریس دروس آمار پیشرفته، روش تحقیق پیشرفته و روشهای کمی در مقطع کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد واحد دولت آباد) 98-97

10-3-تدریس دروس تحلیل آماری و اقتصادسنجی در مقطع کارشناسی ارشد )دانشگاه آزاد واحد فلاورجان) 98-97 و 99-98

11-3- تدریس دروس پول، ارز و بانکداری و تنظیم بودجه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد) 99-98 

*استاد راهنما و مشاور چندین پایان نامه در دانشگاه غیرانتفاعی فیض الاسلام از جمله: 

1-ارزیابی توانایی مدل بنش در کشف احتمال تقلب در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2-تاثیر فرهنگ سازمانی و حرفه گرایی بر سطوح اختیارات مدیریتی حسابرسان

3-بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و نسبتهای مالی بر بازدهی سهام شرکتهای منتخب بازار بورس تهران

*داوری بیش از 20 پایاننامه کارشناسی ارشد در دانشگاههای غیرانتفاعی و آزاد اسلامی

*استاد راهنما و مشاور چندین پایان نامه در دانشگاه غیرانتفاعی علامه نائینی و دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

100% مدرس کارگاههای اقتصادسنجی
100% مدرس دوره DBA
100% پژوهشگر و مدرس بازارهای مالی و بورس