×

دوره آموزش فارکس تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی (حضوری و فاصله گذاری)

دوره آموزش فارکس تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی (حضوری و فاصله گذاری)

دوره آموزش تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی (با رویکرد بازار فارکسما در این دوره شما را ۱۰۰٪ با روش های حرفه ای معاملات و شناخت بازارهای مالی بین المللی آشنا می کنیم.

فارکس به انگلیسی (FOREX) اصطلاحی است برگرفته از دو کلمه Foreign Exchange که به معنی تبادل پول خارجی است. به پول خارجی در زبان فارسی ارز گفته میشود بنابر این FOREX را میتوان »دادوستد ارز« نامید .

مثال: فرض کنید قصد سفر به اروپا را دارید و براي این سفر لازم است که یورو همراه خود داشته باشید.به صرافی می روید و نرخ 4000 تومان براي هر یورو را میگیرید و با پرداخت 400 میلیون ریال یا 40 میلیون تومان ،10000 یورو می خرید.پس شما ریال می فروشید و یورو می خرید.

از سفر برمیگردید با 1000 یورو باقیمانده.به صرافی می روید و صراف با نرخ هر یورو 3800 تومان یورو را از شما خریده و 3 میلیون و هشتصدهزار تومان به شما پرداخت میکند.اینبار شما یورو فروخته اید و ریال خریدید.این یک معامله ی فارکسی یا تبادل ارز است.


توجه: این آموشگاه مطابق با مجوزهای اخذ شده دوره تحلیل بازار مالی و سرفصل فارکس را مطابق با سرفصل های استاندارد آموزشی مربوطه در سازمان فنی حرفه ای، تدریس می نماید و هیچگونه فعالیتی از جمله انجام کارگزاری، معامله گری، دعوت به حضور در بازار فارکس، سبدگردانی، مشاوره سرمایه گذاری در فارکس و یا سایر بازارهای مالی بین الملل ندارد، لذا در این موارد درخواست و سوال نفرمایید.


آموزش فارکس: تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی

✅ جزوه آموزشی DVD

✅ مدرک پایان دوره معتبر در جهان از آموزشگاه فنی حرفه ای

✅ بن تخفیف ۵۰۰ هزار تومانی جهت دوره های بعدی


سر فصل دوره فارکس: تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی

❤️ توانايی تشخيص مفاهيم بازارهای مالی:

 • آشنايی با انواع بورس هاي بين المللی
 • آشنايی با بازار سهام – Stock
 • آشنايی با بازار كالاها Commodity
 • آشنايی با اوراق بهادار Securities
 • آشنايی با بازار تبادلات ارزی Foreign Exchange = FOREX
 • شناسـايی اصـول چگـونگی ارتبـاط و اسـتفاده از اطلاعـات داده هـا در معاملات لحظه ای (معاملات Spot)

❤️ توانايی تشخيص تعاريف پايه:

 • آشنايی با جفت ارزهای متداول اصلی و فرعی (بازار تبادلات ارزی فارکس)
 • آشنايی با مفهوم واحد سنجش تغييرات بازار
 • آشنايی با تعاريف Bid & Ask, Spread
 • آشنايی با تعاريف Leverage و Margin
 • آشنايی با واحد اندازه گيری حجم معاملات
 • شناسايی اصول محاسبه سود و زيان
 • آشنايی با مفهوم بهره شبانه و نحوه محاسبه در معاملات

❤️ توانايی كار با نرم افزارهای معاملات:

 • شناسايی اصول نصب نرم افزار (Meta Trader)
 • شناسايی اصول فعال سازي نرم افزار
 • شناسايی اصول كار با منوهاي مختلف
 • شناسايی اصول كار با منوها
 • شناسايی اصول نصب و استفاده از Indicator و Expert

❤️ توانايی مديريت سرمايه

 • شناسايی اصول استفاده از احتمالات در معاملات
 • آشنايی با اندازه گيری بازگشت از زيان
 • شناسايی اصول استفاده از نسبت سود به زيان
 • شناسايی اصول محاسبه حداكثر ميزان زيان بر اساس سرمايه
 • آشنايی با اشتباهات رايج معاملگران
 • شناسايی اصول تبديل كردن اطلاعات
 • شناسايی اصول طراحی و به عمل گذاشتن يك استراتژی

❤️ توانايی استفاده از تحليل تكنيكي و فنی

 • آشنايی با انواع نمودارها line – bar – candlestick – point & figure
 • شناسايی اصول استفاده از خطوط حمايت و مقاومت Support & Resistances
 • آشنايی با تعريف – اصول تشخيص – درجه اهميت – شكسته شدن حمایت و مقاومت
 • تعويض نقش پس از شكسته شدن حمايت و مقاومت
 • پشيمانی معامله گران بعد از شكسته شدن حمايت و مقاومت

❤️ توانايی استفاده از روندها

 • آشنايی با انواع روندها (صعودی – نزولی – اصلی – فرعی – ترسیم )
 • شناسايی انواع كانال ها ( Linear regression – standdeviation – Equidistant – Andrew Pitchfork )
 • شناسايی اصول استفاده از شكاف (Gap) و كاربردشان

❤️ توانايی تشخيص خطوط Pivot و Camarilla

 • آشنايی با مفهوم خطوط Pivot و Camarilla
 • شناسايی اصول محاسبه خطوط Pivot
 • شناسايی اصول محاسبه خطوط Camarilla
 • شناسايی اصول استفاده از خطوط Pivot و Camarilla

❤️ توانايی استفاده از خطوط و الگوهاي فيبوناچی

 • آشنايی با تعريف فيبوناچي
 • آشنايی با انواع ابزارهاي فيبوناچی ( Retrenchment – Extension – Projection – Expansion – Arc – Fan – Time – Gan Fan )
 • شناسايی اصول رسم انواع فيبوناچی
 • شناسايی اصول تشخيص الگوهای متوازن بر اساس نسبتهای فيبوناچی ( Gartley – butterfly – crab – bat – Three drive pattern )

❤️ توانايی استفاده الگوهای شمعی Candlestick

 • اصول استفاده از الگوهای صعودی
 • اصول استفاده از الگوهای نزولی
 • اصول استفاده از الگوهای خنثی
 • اصول انجام تركيبی از الگوهای شـمعی بـا حمايـت و مقاومـت

❤️ توانايی استفاده از الگوهای قيمتی كلاسيك

 • آشنايی با الگوهای قيمتی كلاسيك
 • آشنايی با انواع الگوهای قيمتی كلاسيك (ادامه دهنده – برگشتی)
 • شناسايی اصول استفاده از الگوهای برگشتی و نحوه كاربرد (سر و شانه – دو نقطه اوج – سه نقطه اوج – برگشتي – ادامه دهنده – مثلثی – پرچمی و پرچم سه گوش – گوه – مستطيلی)

❤️ توانايی استفاده از شاخص ها indicators

 • آشنايی با انواع و مفهوم شاخص ها
 • شـاخص RSI – شـاخص Stochastic – شـاخص Momentum – شاخص CCI – شاخص MACD – شاخص Bulling Bands – شاخص -Moving Averageشـاخص- Parabolic Sarشـاخص – ADX شـاخص Ichimoku – شـاخص Accumulation / Distribution – شاخص Money flow Index
 • شناسايی اصول محاسبه شاخصها
 • شناسايی اصول كاربرد انواع شاخصها

❤️ توانايي بكارگيري ساعات مناسب براي انجام معامله

 • آشنايی با اصول كار در بازار آسيا (توكيو)
 • آشنايی با اصول كار در بازار اروپا (لندن)
 • آشنايی با اصول كار در بازار آمريكا (نيويورك)
 • شناسايی اصول استفاده از همپوشانی زمانی بازارهای مختلف
 • ناسايی اصول محاسبه ساعات بازار نسبت به يكديگر

❤️ توانايی استفاده از تئوری موج Eliott

 • آشنايی با تعريف امواج Eliott
 • شناسايی اصول بررسی امواج Eliott و انواع آن (موج های تصجیج گر – موج های حرکت)
 • شناسايی اصول بكارگيری هدف های زمانی و نسبت هـای فيبونـاچی در موج Eliott

❤️ توانايی استفاده از تحليل بنيادی

 • آشنايي با مفهوم بنيادی
 • آشنايی با تئوريهای بنيادی در بلند مدت (برابری قدرت خريد – گردش سرمايه – نرخ بهره)
 • آشنايي با انواع شاخص هاي بنيادی
 • شاخص مديران خريد
 • شاخص ضريب اطمينان مصرف كننده
 • شاخص بهای مصرف كننده
 • ميزان سفارش كالاهای بادوام
 • شاخص هزينه های اشتغال
 • وضعيت اشتغال
 • شاخص توليد ناخالص داخلی
 • ميزان فروش خانه های موجود
 • صدور مجوز و آغاز فعاليت های ساخت و ساز
 • توليدات صنعتی و ظرفيت بهره وری
 • مطالبات اوليه
 • شاخص تجارت بين المللی

❤️ توانايی استفاده از مشخصات انحصاری دارايی های مالی اصلی

 • آشنايی با مشخصات ارزهای اصلی (دلار- يورو- پوند- فرانك- ين)
 • آشنايی با مشخصات كالاهای استراتژيك ( نفت خام و فرآورده های آن – طلا و نقره )
 • آشنايی با مشخصات شاخصهای سهام عمده دنيا (S&P -NASDAQ -FTSE -CAC -HngSung – Nikkei – Donjons – اوراق قرضه)

❤️ توانايی طراحی و اجرای استراتژی معاملات

 • آشنايی با استراتژی معاملات
 • شناسايی اصول استفاده از استراتژی ۱و۲و۳
 • شناسايی اصول استفاده ازCarry Trade
 • شناسايی اصول استفاده از روش Amazing
 • شناسايی اصول اجراي استراتژی معاملات

🥇 در پایان دوره فارکس به شما مدرک تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی (با رویکرد فارکس) بسیار معتبر از آموزشگاه فنی و حرفه ای توسعه دهندگان به صورت رایگان اعطاء می گردد.

🥈 هم  اکنون در وب سایت یا حضوری با پرداخت کامل شهریه، مدرک تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی کانون فارق التحصیلان دانشگاه آزاد نیز رایگان در پایان دوره برای شما صادر می گردد.

🥉 کلیه مدارک بازارهای مالی بین المللی این آموزشگاه قابلیت ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را دارد و در سطح جهانی معتبر است.

⚠️ شما می توانید در دوره آموزش حضوری به صورت نقدی یا اقساطی شرکت نمایید اما جهت بهره مندی از تخفیف و مزایای دوره فارکس اصفهان به شما ثبت نام نقدی را پیشنهاد می کنیم، این دوره از بهترین آموزشگاه اصفهان می باشد.


نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آموزش فارکس تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی (حضوری و فاصله گذاری)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درباره مدرس

نام : جناب آقای مهندس نریمان پورطلایی

تاریخ عضویت : 1 سال پیش

از همین مدرس