×

درباره : خانم سیمین بارانی

سرکار خانم سیمین بارانیرییس هیئت مدیره شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار مدیریت آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای توسعه دهندگان آموزش و کارآفرینی ایرانیانمدیر بازرگانی هلدینگ بین المللی توسعه دهندگاندانش آموخته مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانیدارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA مدیریت بازرگانی دانشگاه علم و فرهنگ تهراندارای ۵سال سابقه تدریس دروس متنوع […]

آدرس پستی : اصفهان خیابان شمس آبادی آموزشگاه توسعه دهندگان
آدرس ایمیل : trade.tedsa@gmail.com
وبسایت : https:/5ac.ir
موبایل: 021284284
خانم سیمین بارانی
مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای توسعه دهندگان آموزش و کارآفرینی ایرانیانسرکار خانم سیمین بارانی
رییس هیئت مدیره شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار
مدیریت آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای توسعه دهندگان آموزش و کارآفرینی ایرانیان
مدیر بازرگانی هلدینگ بین المللی توسعه دهندگان
دانش آموخته مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی
دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA مدیریت بازرگانی دانشگاه علم و فرهنگ تهران
دارای ۵سال سابقه تدریس دروس متنوع امور مالی و بازرگانی و مدیریت خدمات آموزشی
دارای ۱۰سال سابقه کار موثر در حوزه کارآفرینی -امور بازرگانی داخلی – بین المللی و دیجیتال مارکتینگ

100% مدیریت بازرگانی
100% هدایت و برنامه ریزی بازرگانی
100% مشاوره افزایش فروش
100% بازاریابی داخلی و خارجی
100% تکنیک های ویژه بازاریابی