×

درباره : خانم سیمین بارانی

خانم سیمین بارانی دانش آموخته در رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی می باشند و دارای بیش از 10 سال سابقه تدریس در رشته های مدیریت ، بازرگانی ، تبلیغات می باشند. ایشان مدیر بازرگانی و مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای در هلدینگ توسعه دهندگان سیستم ابتکار می باشند .

خانم سیمین بارانیخانم سیمین بارانی دانش آموخته در رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی می باشند و دارای بیش از 10 سال سابقه تدریس در رشته های مدیریت ، بازرگانی ، تبلیغات می باشند.

ایشان مدیر بازرگانی و مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای در هلدینگ توسعه دهندگان سیستم ابتکار می باشند .