×

درباره : خانم فوژان تدین

دکتر فوژان تدین دکتری تخصصی اقتصاد بین الملل با گرایش اصلی تجارت بین الملل و گرایش فرعی پول.پژوهشگر و مدرس دانشگاه.مدرک اقتصاد بخش خصوصی در دوره بین المللی در خارج کشور‌. دارای ۱۵ سال سابقه اموزش در دانشگاه دارای مقالات علمی پژوهشی و سخنران برتر در کنفرانس بین المللی اقتصاد در دانشگاه ازاد اسلامی.

آدرس پستی : اصفهان خیابان شمس آبادی آموزشگاه توسعه دهندگان
آدرس ایمیل : info@5ac.ir
وبسایت : https:/5ac.ir
موبایل: 03132242643
خانم فوژان تدین
دکتری تخصصی اقتصاد بین الملل

دکتر فوژان تدین دکتری تخصصی اقتصاد بین الملل با گرایش اصلی تجارت بین الملل و گرایش فرعی پول.پژوهشگر و مدرس دانشگاه.مدرک اقتصاد بخش خصوصی در دوره بین المللی در خارج کشور‌. دارای ۱۵ سال سابقه اموزش در دانشگاه

دارای مقالات علمی پژوهشی و سخنران برتر در کنفرانس بین المللی اقتصاد در دانشگاه ازاد اسلامی.