×

درباره : آقای مهرداد باغبانی

آقای دکتر مهرداد باغبانی داش آموخته:کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباددکتری مهندسی صنایع گرایش اتوماسیون دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مدرس دوره های سيستم مديريت يکپارچه ) IMS) جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان دوره های 5s […]

آدرس پستی : اصفهان خیابان شمس آبادی آموزشگاه توسعه دهندگان
آدرس ایمیل : info@5ac.ir
وبسایت : https:/5ac.ir
موبایل: 021284284
آقای مهرداد باغبانی
دکتری مهندسی صنایع گرایش اتوماسیون


آقای دکتر مهرداد باغبانی داش آموخته:
کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
دکتری مهندسی صنایع گرایش اتوماسیون دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مدرس دوره های سيستم مديريت يکپارچه ) IMS) جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان
دوره های 5s شرکت پولاد تراش سپاهان
کارآفرینی دانشگده فی شهید مهاجر
کنترل کیفیت برای همه شرکت سیم و کابل اصفهان
و سابقه بیش از 15 سال تدریس در رشته مدیریت صنعتی